RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

Vereniging > Bestuur en werkgroepen > Vacatures

Vacatures
Onze vereniging kan alleen maar goed functioneren dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers. Vrijwilligers zijn er nooit genoeg! Samen maken we de vereniging. Op deze pagina vindt u een overzicht van op welke terreinen wij best nog ondersteuning kunnen gebruiken. Er bestaan velerlei soorten werkzaamheden bij de heemkundekring die u als lid kunt verrichten. U hoeft dus niet altijd te denken aan werkzaamheden die wekelijks de nodige tijdsbesteding vragen!

Bestuurslid
Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf personen. Op zich een aanvaardbaar aantal maar gelet op de toekomst is versterking zeker niet verkeerd. Vele handen maken licht werk, dit geldt zeker voor het bestuur. Dus leden denk er eens over na of een bestuursfunctie wellicht iets voor u kan zijn! Indien u interesse heeft (of wellicht op termijn) dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de bestuursleden. Ook indien u een persoon kent waarvan u meent dat deze mogelijk een geschikte kandidaat zou zijn dan horen wij dat graag. Wij hopen op positieve reacties!

Redactie Jaarboek

De redactie van het jaarboek van onze heemkundekring nodigt nieuwe auteurs uit om een bijdrage aan te leveren. Misschien heeft u al een onderwerp in gedachten voor een artikel maar is het er nog niet van gekomen? Wellicht is deze oproep een goede aanleiding om de pen ter hand te nemen. Uiteraard krijgt u van de redactie ondersteuning om tot een inhoudelijk en taalkundig goed artikel te komen. U bent ook niet verplicht om ieder jaar een artikel aan te leveren.

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de redactie via Henk Baselier, tel. 0165 - 365 806 of e-mail: redactie@heemkundenispen.nl.


Werkgroep interviews
Deze werkgroep houdt zich bezig met het afnemen van interviews met oudere Nispenaren. We streven er naar om zo'n drie interviews per jaar af te nemen. Heeft u interesse om hieraan mee te werken? Neem dan contact op met het bestuur.

Beheerscommissie
De Beheerscommissie draagt zorg voor het verzamelen, registeren en bewaren van de verschillende
collecties van onze heemkundekring. Er zijn al verschillende leden actief die zich met specifieke onderdelen bezighouden maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. Dit kan op allerlei manieren.

Er is altijd wel werk...
Ook indien u een bijdrage wil leveren aan de heemkundekring met een tijdelijke of specifieke klus is dat mogelijk. Er is altijd wel werk bij onze vereniging. Informeer gerust!


Wat kost me dat?
Vrijwilligerswerk bij de heemkundekring wordt om niet verricht. Niettemin vindt het bestuur het belangrijk dat de inzet van leden gewaardeerd wordt. Het bestuur heeft hiervoor richtlijnen vastgesteld. Daarnaast worden de te maken kosten in opdracht van de vereniging uiteraard vergoed. In feite kost medewerking verlenen aan activiteiten en plannen u dus enkel vrije tijd!


Interesse of vragen?
Neem contact op met de vereniging via
info@heemkundenispen.nl of met iemand van het bestuur. Zij staan u graag te woord om toelichting te geven of uw vragen te beantwoorden.