RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

Actueel > Actuele thema’s > Project Boerderijnamen

Project Boerderijnamen
Omdat het in 2016 25 jaar geleden was dat onze heemkundekring werd opgericht, hebben we daar vorig jaar op diverse manieren aandacht aan besteed. Daarnaast wilden we als vereniging die zich sterk maakt voor het behoud van het Nispens erfgoed, graag een ‘geschenk’ geven aan de (Nispense) samenleving. In navolging van een dergelijk project in enkele gemeenten in de Belgische Noorderkempen werd het idee opgevat om dit te doen in de vorm van het aanbrengen van naamborden met historische boerderij- en perceelsnamen om deze benamingen zichtbaar te maken in het landschap.


Wat hebben we eerder al gedaan?

Vorig jaar werd de werkgroep opgericht die het project uitvoert. Deze werkgroep bestaat uit Inge Aerden, Henk Baselier en René Leijdekkers. Begin 2016 werd er overleg gevoerd met de heer Jef Van den Eynde van de Belgische Boerenbond die destijds het bovengenoemde project geleid heeft. Dit gesprek leverde veel nuttige informatie op. Als eerste stap werd een inventarisatie gemaakt van panden in het ‘werkgebied’ van onze heemkundekring met een agrarische functie of die dat in het verleden hebben gehad. Dit leverde een lijst op van bijna 200 panden. Tevens werd er onderzoek gedaan naar de historische hoeve of perceelsbenamingen. Heemkundige tijdschriften, historische kaarten en overige documentatie dienden daarbij als bron. Uit deze lijst is een selectie gemaakt van ongeveer 60 panden.


Bewoners benaderd

In het voorjaar van 2017 zijn wij in contact getreden met de bewoners dan wel eigenaars met de vraag of zij mee willen doen aan het project. Ook is toen besloten om een informatiebrochure uit te geven over de historische namen. Voor het project werd een financiële ondersteuning toegezegd door het Coöperatiefonds van de Rabobank Zuidwest-Brabant, de MastboomBrosensstichting en Stichting Bewonersplatform Nispen. Tevens is onze heemkundekring, nadat achter de schermen het nodige voorbereidend werk was gedaan, volop naar buiten getreden met het project Historische Boerderijnamen. De heemkundekring is verheugd dat ook de pers warme belangstelling heeft getoond. Begin maart zijn de eigenaren/bewoners van 63 door de werkgroep Historische Boerderijnamen geselecteerde boerderijen middels een brief geïnformeerd over het project en uitgenodigd om mee te doen. Als snel kwamen de eerste reacties binnen die, op een enkele uitzondering na, positief waren. Vaak was men het eens met de door de werkgroep voorgestelde benaming, soms kwam men met een alternatief. Voor het project heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant in juni een bijdrage toegezegd van maximaal € 2.000. Mede dankzij deze ondersteuning konden er concrete stappen worden gemaakt om het project te gaan afronden. In aanvulling op de 38 deelnemers met wie in samenspraak de boerderijnaam was vastgesteld, werd in aanvulling hierop nog contact gezocht met potentiële deelnemers die niet tot de eerste shortlist van 60 geselecteerde boerderijen behoorden.


Feestelijke onthulling
Afgelopen weken is het bedrijf Acryflex in Bergen op Zoom aan de slag gegaan om de PVC letters en bevestigingstrips te vervaardigen. De feestelijke onthulling van het eerste naambord vond onder grote belangstelling van de deelnemers aan het project, genodigden en andere geïnteresseerden plaats op zaterdag 21 oktober 2017 bij de boerderij van de familie Naalden-Uijtdewilligen aan de Dorpsstraat.


Aanbrengen naamborden gereed

Het vervaardigen van de letterborden kost wat meer tijd dan was gepland. Daarom zijn pas vanaf begin december gestart met het aanbrengen van de naamborden bij de andere deelnemers. Eind december was op alle panden die gekozen hebben voor een naambord in dezelfde stijl de naam bevestigd. Nadien meldden zich nog twee nieuwe deelnemers aan waarbij eind februari de naamborden werden bevestigd.


Brochure ‘Van Aerdenborgh tot Zwanenburg

Op donderdag 1 maart jl. werd het boekje ‘Van Aerdenborgh tot Zwanenburg. Project Historische Boerderijnamen in Nispen’ gepresenteerd. In het boekje zijn alle 43 deelnemende boerderijen aan het project Historische Boerderijnamen opgenomen met een foto en een informatieve tekst over de naamgeving en de bouwgeschiedenis.

Ook veertien boerderijen die al een naambord hadden of buiten het project om van een (nieuw) naambord werden voorzien zijn erin opgenomen. Met het verschijnen van het boekje is het project Historische Boerderijnamen afgerond. Het boekje dat werd samengesteld door Henk Baselier, Inge Aerden en René Leijdekkers, omvat 76 pagina’s met kleurenafbeeldingen en een literatuuropgave. Deze nieuwe publicatie van onze heemkundekring is verkrijgbaar via het secretariaat (tel. 0165-36 52 10 of e-mail:  info@heemkundenispen.nl). De verkoopprijs bedraagt € 2 voor leden en € 4 voor niet-leden. De deelnemers aan het project Historische Boerderijnamen ontvangen een gratis exemplaar.


Met het verschijnen van deze publicatie wordt het jubileumproject van onze heemkundekring afgesloten.


Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met een van de werkgroepsleden:


René Leijdekkers  voorzitter@heemkundenispen.nl | 0165 – 36 57 68

Inge Aerden  info@heemkundenispen.nl | 0165 – 36 52 10

Henk Baselier  baselier-nispen@home.nl | 0165 – 36 58 06