Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

Actueel > Actuele thema’s > Project Boerderijnamen

Project Boerderijnamen
Omdat het in 2016 25 jaar geleden was dat onze heemkundekring werd opgericht, hebben we daar vorig jaar op diverse manieren aandacht aan besteed. Daarnaast wilden we als vereniging die zich sterk maakt voor het behoud van het Nispens erfgoed, graag een ‘geschenk’ geven aan de (Nispense) samenleving. In navolging van een dergelijk project in enkele gemeenten in de Belgische Noorderkempen werd het idee opgevat om dit te doen in de vorm van het aanbrengen van naamborden met historische boerderij- en perceelsnamen om deze benamingen zichtbaar te maken in het landschap.


Wat hebben we in 2016 gedaan?

Vorig jaar werd een werkgroep opgericht die het project uitvoert. Deze werkgroep bestaat uit Inge Aerden, Henk Baselier en René Leijdekkers. Begin 2016 werd er overleg gevoerd met de heer Jef Van den Eynde van de Belgische Boerenbond die destijds het bovengenoemde project geleid heeft. Dit gesprek leverde veel nuttige informatie op. Als eerste stap werd een inventarisatie gemaakt van panden in het ‘werkgebied’ van onze heemkundekring met een agrarische functie of die dat in het verleden hebben gehad. Dit leverde een lijst op van bijna 200 panden. Tevens werd er onderzoek gedaan naar de historische hoeve of perceelsbenamingen. Heemkundige tijdschriften, historische kaarten en overige documentatie dienden daarbij als bron. Uit deze lijst is een selectie gemaakt van ongeveer 60 panden.


Hoe gaat het verder?

In het voorjaar van 2017 zal de heemkundekring in contact treden met de bewoners dan wel eigenaars met de vraag of zij mee willen doen aan het project, waarna de naamborden in de loop van de zomer kunnen worden aangebracht. Ook zal er een informatiebrochure worden uitgegeven. Voor het vervaardigen en bevestigen van de naamborden zal een beroep worden gedaan op vrijwilligers. Voor het project werd een financiële ondersteuning toegezegd door het Coöperatiefonds van de Rabobank Zuidwest-Brabant en de MastboomBrosensstichting.


Wat is momenteel de stand van zaken?

Nadat eerst achter de schermen het nodige voorbereidend werk is gedaan, is onze heemkundekring nu volop naar buiten getreden met het project Historische Boerderijnamen. De heemkundekring is verheugd dat ook de pers warme belangstelling heeft getoond. Begin maart zijn de eigenaren/bewoners van 63 door de werkgroep Historische Boerderijnamen geselecteerde boerderijen middels een brief geïnformeerd over het project en uitgenodigd om mee te doen. Als snel kwamen de eerste reacties binnen die, op een enkele uitzondering na, positief waren. Vaak was men het eens met de door de werkgroep voorgestelde benaming, soms kwam men met een alternatief. Met potentiële deelnemers die nog niet gereageerd hebben zal binnenkort nogmaals contact worden opgenomen. Mogelijk dat er ook nog een aantal eigenaren/bewoners van panden op de ‘reservelijst’ benaderd worden.


Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met een van de werkgroepsleden:


René Leijdekkers  voorzitter@heemkundenispen.nl | 0165 – 36 57 68

Inge Aerden  info@heemkundenispen.nl | 0165 – 36 52 10

Henk Baselier  baselier-nispen@home.nl | 0165 – 36 58 06