zoeken  contact   extranet Home Home

Nispen en Oranje

n en rond Nispen staan verschillende bomen die door hun vorm en ouderdom bijzondere aandacht en bescherming verdienen. De meeste bomen zijn zonder speciale reden geplant. In het dorp staan echter drie lindebomen die zijn geplant ter gelegenheid van de geboorten van kroonprinsessen uit het huis Oranje-Nassau en een linde ter gelegenheid van de troonsbestijging door een nieuwe vorst. Deze Julianalinde, Beatrixlinde, Amalialinde en Koningslinde symboliseren de band tussen Nispen en het Nederlandse vorstenhuis. Overigens is de band tussen Nispen en de familie Van Oranje-Nassau al veel ouder. In de late Middeleeuwen verwierven de graven Van Nassau belangrijke rechten in de baronie van Breda. Ook Nispen behoorde tot dit gebied en viel onder rechtsmacht van de Bredase heren. Vandaag de dag is ‘baron van Breda’ nog steeds een van de titels van koning Willem-Alexander.

Juliandalinde | Foto C. Uijtdewilligen 2018


Julianalinde

Koningin Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau werd op 30 april 1909 geboren uit het huwelijk van koningin Wilhelmina van Oranje-Nassau en prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. Omdat in die tijd het voortbestaan van het koningshuis onzeker was, leidde de geboorte van het prinsesje tot grote feestelijkheden in heel Nederland. Ook de Nispenaren besloten om de geboorte uitbundig te vieren, dit gebeurde op 24 mei 1909. Het Nispense Oranje-Comité had verschillende activiteiten ontplooid waaronder het planten van een herinneringsboom. Onder grote belangstelling werd de boom geplant en werd een oorkonde, getekend door toenmalig burgemeester Coenen en de leden van het Oranje-Comité, in een verzegelde fles gestopt en begraven bij de wortels van de boom.

De heemkundekring vatte in 1993 het plan op om meer aandacht te schenken aan de toen bestaande Oranjebomen. Op 30 april 1993 werd de Julianalinde "geadopteerd" door de heemkundekring. Catharina Verhoeven, een van de kinderen die in 1909 aanwezig waren bij het planten van de boom, onthulde een speciaal bordje dat was aangebracht op de boom. Vanwege het 100-jarig bestaan van de boom in 2009, organiseerde de heemkundekring enkele weken een tijdelijke expositie bij de linde over deze Oranjeboom door de jaren heen. De opening was op 30 april. Het Nispens Oranje Comité schonk de jarige boom een oranje nestkastje.


  

De Julianalinde staat op de hoek van de Dorpsstraat, De Lind en Nispenseweg.


Beatrixlinde

Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau werd op 31 januari 1938 geboren uit het huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. In een tijd waarin de dreiging van de Tweede Wereldoorlog steeds dichterbij kwam en de koninklijke familie uit maar enkele personen bestond, was de geboorte aanleiding voor veel feestelijke activiteiten. Op 1 februari 1938 trok na een heilige mis een stoet door het dorp om een gedenkboom te gaan planten. Na de planting volgden een voetbalwedstrijd en volksspelen. De feestdag werd besloten met een lichtstoet in de avonduren. Op 30 april 1993 werd de Beatrixlinde "geadopteerd" door de heemkundekring. Sindsdien werd de boom ieder jaar op Koninginnedag voorzien van enige plantjes.

 

De Beatrixlinde staat op de hoek van de Bergsebaan en Klokbergsestraat.Beatrixlinde | Foto C. Uijtdewilligen 2018Amalialinde

Prinses Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria van Oranje-Nassau werd op 7 december 2003 geboren uit het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander van Oranje-Nassau en Maxima Zorregheta. Het leek de heemkundekring een mooi idee om, nu weer een prinsesje was geboren als toekomstige troonopvolgster, inAmalialinde | Foto C. Uijtdewilligen 2018 navolging van de Juliana- en Beatrixlinde een herinneringsboom te plaatsen. Er werd contact opgenomen met de gemeente Roosendaal en deze was bereid medewerking te verlenen. Medewerkers van de gemeente Roosendaal plantten op 20 april 2004 een lindeboom op de hoek van de Patrijsstraat en de Pelikaanstraat. Op 12 juni 2004, de dag dat prinses Amalia werd gedoopt, werd deze derde Oranjeboom officieel "geadopteerd" door de kring en werd een speciaal naambordje onthuld. Natuurlijk ontbrak ook deze keer de oranjebitter niet.

Koningslinde

Prins Willem-Alexander Claus Georg Ferdinand van Oranje-Nassau werd op 27 april 1967 geboren uit het huwelijk van prinses Beatrix van Oranje-Nassau en Claus von Amsberg. Toen zijn moeder op 31 januari 2013 bekend maakte dat zij op 30 april 2013 afstand ging doen van de troon werden in het hele land diverse activiteiten voorbereid om de troonswisseling te vieren. Eén van de initiatieven was het planten van een speciale herinneringsboom, een Koningslinde. De gemeente Roosendaal was enthousiast over dit plan en besloot om in alle kernen van de gemeente een dergelijke boom te planten. Omdat er in Nispen al ideeën waren om een speciale boom te planten werd het voornemen van de gemeente positief ontvangen. Samen met Stichting Bewonersplatform Nispen en Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen werd door de Oranje Stichting Nispen een locatie gekozen voor de te planten boom. Dit werd het plantsoen aan Oostmoer. Op 30 april 2013 werden de laatste plantwerkzaamheden aan de Koningslinde door burgemeester Niederer van Roosendaal, samen met inwonKoningslinde | Foto C. Uijtdewilligen 2018er Raf Lodewijks verricht. Tevens werd een speciale plaquette onthuld waarop de betekenis van de boom staat aangegeven.


Home  >  Nispen  >  Oranjebomen

In het Jaarboek 2006 van de heemkundekring is een artikel opgenomen waarin uitgebreider wordt ingegaan op de drie Oranjebomen die geplant zijn ter gelegenheid van de geboorten van de kroonprinsessen. In het Jaarboek 2010 leest u meer over de viering van de geboorte van koningin Juliana en het planten van de Julianalinde.


Op de Beeldbank Nispen zijn meerdere foto´s te zien van de Oranjebomen door de jaren heen.

#top

Contact     Over deze site     Volg ons