zoeken  contact   extranet Home Home

Het verhaal van Nispen vertellen, zo doen wij dat   

23-08-2018


Eén van de doelen van onze vereniging is, zoals het formeel in de statuten staat beschreven, ´het wekken van belangstelling voor de eigen omgeving´. We doen dat al meer dan vijfentwintig jaar op verschillende manieren. Via afbeeldingen tijdens exposities of door middel van onze websites, op papier zoals in onze jaarboeken en ook door gewoon het verhaal van Nispen te vertellen. Tijdens georganiseerde rondleidingen in en rond het dorp of op speciale bijeenkomsten. Een voorbeeld van dit laatste is de medewerking die wij recent verleend hebben aan de leden van de Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal. Deze vereniging zet zich in voor het stimuleren van het behoud, ontwikkeling en versterking van de natuur door boeren en burgers.


Deze groep maakte op 20 juni jl. een excursie naar Visdonk en aangrenzend gebied. Niet alleen ´de achtertuin van Roosendaal´ maar ook gewoon een deel van het buitengebied van Nispen. In deze omgeving werden enkele bloemenranden, voedselakkers voor vogels en natuurvriendelijke oevers en watergangen bezocht. De afsluiting vond plaats op de Gerdahoeve aan Het Dreefje in de Nispense Achterhoek. Omdat de oorspronkelijke spreker had afgezegd, werd onze heemkundekring benaderd of er, ondanks de korte voorbereidingstijd, een presentatie over de (ontstaans)geschiedenis van Nispen verzorgd kon worden. Inge Aerden was bereid om dit namens de heemkundekring te doen. De aanwezigen, waaronder ook enkele leden van onze vereniging, luisterden aandachtig en stelden volop aanvullende vragen.


Op deze manier hebben weer een aantal mensen kennis kunnen nemen van de lange geschiedenis van ons dorp. Met onze bijdrage hopen wij dat door het vergroten van de kennis over Nispen en het aanwezige erfgoed de aandacht hiervoor toeneemt. Juist door het verleden te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen kan dit vaak extra meerwaarde opleveren. Door het ´het verhaal van Nispen´ te blijven vertellen, dragen we bij aan de identiteit van het dorp en zijn inwoners.


Lees ook: Ons verhaal.Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

#top

Contact     Over deze site     Volg ons

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn