zoeken  contact   extranet Home Home

Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen respecteert uw privacy   

23-05-2018


Mogelijk dat u er al wat van gehoord heeft, maar op 25 mei a.s. treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, officieel in werking. Deze nieuwe privacywetgeving zorgt ervoor dat instanties die persoonsgegevens van je verwerken aan een aantal eisen moeten voldoen. Hieronder valt onder andere de zorgvuldigheid waarmee deze gegevens verwerkt en beschermd dienen te worden. Ook is het zo dat de persoon waarvan er gegevens zijn opgeslagen deze te allen tijden moet kunnen inzien, laten wijzigen of wissen.

Ook voor onze heemkundekring geldt deze verordening. Om er voor te zorgen dat we aan alle eisen voldoen heeft het bestuur een stappenplan voor de AVG-goedkeuring doorlopen. Eén van de zaken die gedaan moest worden is het opstellen van een privacyverklaring voor de vereniging. In dit document wordt uiteengezet hoe onze vereniging omgaat met persoonsgegevens.


Daarnaast zullen wij uitdrukkelijk toestemming moeten hebben voor het gebruik van deze gegevens. Dat geldt ook voor het gebruik van foto’s, films, geluidsopnames, bidprentjes en overige (archief)materialen voor zover die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens. Wij zullen de komende tijd actie ondernemen om de benodigde toestemmingen te verkrijgen.


De privacyverklaring is te raadplegen op onze website, of op te vragen via het secretariaat (E: info@heemkundenispen.nl | T: 0165 – 365 210).
Deel deze paginaHome  >  Actueel  >  Nieuws  

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
#top

Contact     Over deze site     Volg ons