zoeken  contact   extranet Home Home

Denk en praat mee tijdens de jaarvergadering 2018!

28-01-2018


De jaarvergadering 2018 zal gehouden worden op donderdag 1 maart a.s. 20.00 uur in Dorpshuis Nisipa Bergsebaan 8 Nispen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en de leden krijgen gelegenheid om hun inspraak uit te oefenen.


Dit jaar willen wij eens nadrukkelijk stilstaan bij een aantal ontwikkelingen waarmee de heemkundekring zich in de (nabije) toekomst geconfronteerd ziet. Veel verenigingen en stichtingen hebben moeite om het ledenbestand en het aantal actieve vrijwilligers op peil te houden. Onze heemkundekring vormt daarop geen uitzondering. Ook zal er kritisch gekeken moeten worden naar de financiële huishouding van onze vereniging. Een eigen huisvesting en deelname aan de Brabant Cloud zijn een belangrijke randvoorwaarde voor het bewaren van het Nispens erfgoed en de presentatie daarvan naar een breed publiek. De daarmee verbonden kosten drukken echter relatief zwaar op de begroting. De heemkundekring mag trots zijn op de kwaliteit van het jaarboek, zowel wat de inhoud als de vormgeving betreft. Maar ook hier hangt een prijskaartje aan. Exploitatietekorten opvangen door in te teren op de financiële reserves is geen structurele oplossing en de contributie kan ook niet oneindig verhoogd worden zonder dat dit voor leden een reden wordt om af te haken. Het aanbod aan locale en regionale activiteiten en evenementen is zeer ruim. Wat zouden de kerntaken moeten zijn waar de heemkundekring zich mee bezig houdt? Zou er meer bereikt kunnen worden door nog nauwer samen te werken met andere organisaties in en buiten Nispen? Bijvoorbeeld om overlapping te voorkomen?


Het bestuur nodigt de leden van harte uit om over deze zaken mee te denken en mee te praten. Laten we de handen ineenslaan om de heemkundekring ook in de toekomst een vitale vereniging te laten blijven!


Een uitnodiging voor de jaarvergadering wordt tegelijk verzonden met de nieuwsbrief van februari 2018. Alle conceptverslagen zijn vanaf 9 februari 2018 (of zo spoedig mogelijk daarna) te lezen op de website van de vereniging of verkrijgbaar via het secretariaat. Op verzoek worden de stukken vanaf die datum ook per e-mail naar u toegestuurd. Tijdens de jaarvergadering zullen bovengenoemde verslagen slechts in verkorte vorm worden besproken. Het bestuur hoopt op een grote opkomst van de leden!Deel deze paginaHome  >  Actueel  >  Nieuws  

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
#top

Contact     Over deze site     Volg ons