RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

25-11-2017 Collectie voorwerpen nu volledig online

Vanaf vandaag zijn alle geregistreerde objecten van onze collectie voorwerpen online raadpleegbaar. Dit betekent dat u van meer dan 160 voorwerpen de afbeeldingen en gegevens kunt raadplegen via onze website. Daarmee hebben wij opnieuw een stap gezet in het beschrijven en digitaal beschikbaar stellen van onze verzamelingen. Er wachten overigens nog tal van grotere en kleinere voorwerpen die grotendeels wel zijn geïnventariseerd maar nog niet zijn geregistreerd en passend zijn opgeborgen. Daar gaan we komende tijd mee aan de slag. Daarbij zullen we kritisch kijken naar wat de moeite waard is om te behouden. Hoewel we ons altijd op het standpunt hebben gesteld dat we in principe alleen voorwerpen verzamelen die een relatie met Nispen hebben, moeten we constateren dat er door de jaren heen toch ook nog de nodige voorwerpen bij onze vereniging zijn ´aanbeland´ waarvoor dat niet geldt. Gezien de beperkte ruimten waarover wij kunnen beschikken én het feit dat beheer onderhoud en geld kost, zullen we het in het verleden geformuleerde criterium strikter gaan toepassen. Het is immers niet ons doel om naar een historisch museum toe te groeien maar wel om voorwerpen te behouden die behoren bij ´het verhaal van Nispen en zijn inwoners´. Voor de voorwerpen die we niet opnemen in onze collectie zullen we een passende oplossing zoeken.


U komt via het onderdeel Collecties op deze website bij de collectie voorwerpen.


Klik hier om naar het overzicht van alle recente nieuwsberichten te gaan.