RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

22-02-2017 Loes Gommeren-van Eekelen nieuw bestuurslid heemkundekring

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze heemkundekring die op 21 februari jl. plaats vond, is Loes Gommeren-van Eekelen door de leden gekozen tot nieuw bestuurslid. Daarmee komt het bestuur eindelijk weer op een aantal van vijf leden. Naast de bestuursverkiezingen kwamen ook een aantal andere zaken aan de orde tijdens de jaarvergadering van de kring in Dorpshuis Nisipa.


Naast het bestuur waren er 17 leden aanwezig, hetgeen toch een beetje teleurstellend was. Zij werden verwelkomd met een bakje koffie of thee en een puddingbroodje erbij. Met behulp van een beamer werden er foto’s vertoond van de activiteiten uit 2016. Juist op het moment dat er gestart zou worden met de vergadering, ontstond een probleem met de laptop. Met enige vertraging kon voorzitter René Leijdekkers vervolgens de vergadering openen. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2016 werd ongewijzigd vastgesteld, evenals het jaarverslag over 2016. Financieel werd het jaar 2016 afgesloten met een tekort op de exploitatierekening. Op de balans werd dit ten laste gebracht van het Eigen Vermogen. Omdat de extra uitgaven allemaal rechtstreeks ten goede zijn gekomen aan de leden en de financiële administratie goed verzorgd was aangetroffen, adviseerde de Commissie Rekening en Verantwoording om decharge te verlenen aan het bestuur. Van de twee vacatures in de commissie kon er slechts één worden opgevuld. Vanwege een contributieverhoging diende de ledenvergadering in te stemmen met een wijziging van het Huishoudelijk Reglement. Vorig jaar is al besloten om de contributie stapsgewijs wat te verhogen, de contributie voor 2017 werd daartoe vastgesteld op € 17,00. De begroting 2017 gaf aanleiding tot enkele vragen en werd met een kleine wijziging vastgesteld.


Penningmeester Kees Schrauwen was aftreden en had zich herkiesbaar gesteld  voor een periode van twee jaar. Loes Gommeren-van Eekelen, die vanwege omstandigheden helaas zelf niet aanwezig kon zijn op de jaarvergadering, werd door het bestuur voorgedragen als kandidaat-bestuurslid. Loes Gommeren is vanaf het allereerste begin bij de vereniging betrokken en heeft al eerder deel uitgemaakt van het bestuur. De vergadering ging akkoord met beide kandidaten.

Na de verkiezingen werd activiteitenprogramma voor 2017 voorgesteld en goedgekeurd. Nadat de voorzitter nog een mededeling had gedaan over de wandeltocht van 5 maart aanstaande, maakte een van de aanwezige leden gebruik van de rondvraag.


Na sluiting van de ledenvergadering werd de avond afgesloten met een quiz over Brabant. Bestuurslid en quizmaster Toine Rens had een quiz gemaakt die bestond uit 29 meerkeuzevragen. Dit leverde 29 letters op waarmee een spreekwoord kon worden gevolgd. Niemand van de aanwezigen slaagde erin om binnen de gegeven bedenktijd het juiste antwoord te vinden. Vervolgens werden de goede letters en hun plaats een voor een gegeven. Ad van Hees was de eerste die de oplossing (IK KAN MIJN HOOFD ER NIET BIJHOUDEN) inleverde, gevolgd door Inge Aerden en Arthur van Hooijdonk. Ad kreeg uit handen van quizmaster Toine Rens de wisselbeker uitgereikt en een fles wijn. Ook voor de nummers 2 en 3 was er een fles wijn of bier beschikbaar. Rond 22.00 uur werd de bijeenkomst afgesloten. De geplande activiteiten voor 2017 kunt u nalezen bij het onderdeel Heemkundekalender op deze website.


Klik hier om naar het overzicht van alle recente nieuwsberichten te gaan.