RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

14-03-2015 Archeologische bewoningssporen op nieuwbouwlocatie Rozenakker

Sinds begin dit jaar is op een perceel aan de Essenseweg daadwerkelijk gestart met het nieuwbouwproject Rozenakker. In juni vorig jaar werd op het perceel waar nu gebouwd wordt, een verkennend archeologisch onderzoek verricht maar dat leverde toen minimale resultaten op. Dit viel tegen omdat eerder een veldonderzoek in 2012 enkele vondsten uit de Ijzer- en Romeinse tijd opleverde.
Echter op de plaats waar de nieuwe huisartsenpraktijk Nispen gebouwd zal worden, werden zeer recent door archeologen een aantal paalkuilen aangetroffen die samen een regelmatig patroon vormen. Uit een van de kuiltjes kwamen nog scherven ijzertijd-aardewerk naar boven. Ook werd er nog een randfragment van een Romeinse pot aangetroffen, niet in de kuilen maar in de grond daarboven.
Volgens de voorlopige conclusie van gemeentelijk archeoloog Marco Vermunt zou het hier gaan om een tweeschepig huis van het type Haps-Oss/Ussen. Dat waren de eerste tweeschepige huizen in het zandgebied van Zuid-Nederland, daterend uit de eindfase van de vroege IJzertijd tot de late IJzertijd (700 – 12 v.Chr.). Het Nispense huis zou ongeveer 16 meter lang en 8,50 meter breed zijn geweest. Dat wijkt niet veel af van het type van Haps. Het huis stond met de kop naar de zuidwesten gericht, waar de wind overwegend vandaan kwam. Als deze reconstructie klopt, dan is het grootste deel van het huis teruggevonden: de drie middenstaanders en delen van de westelijke, noordelijke en zuidelijke wanden. Misschien kan er in een later stadium nog een opgraving gedaan worden om meer van de buitenste wanden terug te vinden.

Uiteraard is het bestuur van de heemkundekring blij met dit deze mooie ontdekking. Niet alleen wordt gewerkt aan de toekomst van ons dorp maar verkrijgen we daarmee ook steeds meer informatie over de oudste geschiedenis van Nispen.


Zie ook:
14-06-2014 Proefsleuvenonderzoek terrein bouwproject Rozenakker

28-10-2012 Archeologische vondsten op nieuwbouwlocatie Rozenakker


Klik hier om terug te keren naar het overzicht van de nieuwsberichten.