RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

28-02-2015 Terugblik op jaarvergadering 2015

Op donderdag 26 februari vond de Algemene Ledenvergadering 2015 van onze vereniging plaats in Dorpshuis Nisipa. De opkomst viel met slechts 13 aanwezige leden tegen. Mogelijk dat het slechte weer en live voetbal op tv hier de oorzaak van waren. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2014 en het jaarverslag 2014 werden ongewijzigd vastgesteld. Ook het financieel jaarverslag 2014 en de voorgestelde begroting 2015 werden door de vergadering goedgekeurd.


Omdat 2014 met een batig saldo werd afgesloten en de vereniging nog voldoende financiële reserve beschikt, stelde het bestuur voor om de contributie voor 2015 ongewijzigd te handhaven op 15 voor een volledig lidmaatschap en 6 voor gezinsleden. In 2016, 2017 en 2018 zal de contributie jaarlijks met 1 verhoogd worden. De vergadering ging akkoord met dit voorstel.


De bestuursleden René Leijdekkers en Toine Rens waren aftredend en werden bij acclamatie herkozen. Vervolgens werd het activiteitenprogramma 2015 vastgesteld. De voorzitter deed een oproep om zich als vrijwilliger aan te melden om te helpen bij het restaureren van het hekwerk dat afkomstig is van de basisschool aan de Dorpsstraat en het opmetselen van de contouren van de oude kerk. Ook vestigde hij de aandacht op de vacature in het bestuur. Kandidaten worden van harte uitgenodigd om zich te melden. Twee personen maakten gebruik van de rondvraag, waarna de vergadering gesloten kon worden.


Als afsluiting werd er een quiz gespeeld. De deelnemers moesten door middel van het tonen van een groene of rode kaart aangeven of de gedane beweringen over gebeurtenissen uit 2014 juist of onjuist waren. Elke deelnemer had één keer de mogelijkheid om te passen; een verkeerd antwoord betekende uitschakeling. De afvalrace werd gewonnen door Piet van Wesel die de wisselbeker en een prijsje in ontvangst mocht nemen. Ook voor Arthur van Hooijdonk (2de) en Loes Gommeren-van Eekelen (3e) was er een prijsje beschikbaar.


Zoals in de jaarvergadering besproken staan, naast de wandeltocht die inmiddels heeft plaatsgevonden, de navolgende activiteiten in ieder geval voor dit jaar gepland. U vindt deze ook terug bij het onderdeel Heemkundekalender op de website:


4 april: Inloopochtend ErfgoedCentrum Nispen

7 juni: Dagexcursie naar Hasselt

30 augustus: Deelname Nispense braderie

12 september: Open Monumentendag

13 september: Fietstocht

3 oktober: Inloopochtend ErfgoedCentrum Nispen
22 oktober: Presentatie jaarboek; aansluitend lezing


Klik hier om terug te keren naar het overzicht van de nieuwsberichten.