RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

01-02-2015 Documenten Jaarvergadering 2015 online beschikbaar

Zoals al eerder bericht vindt op donderdag 26 februari a.s. onze algemene ledenvergadering van plaats. Tijdens deze jaarvergadering zal het bestuur van Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Tevens is dit dé gelegenheid voor de leden om invloed uit te oefenen.


De vergadering vindt plaats in Dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8 te Nispen en begint om 20:00 uur. We starten de avond met een kopje koffie met iets lekkers erbij. Aansluitend op de ledenvergadering wordt er nog een quiz georganiseerd. Vóór en na afloop van de bijeenkomst alsook tijdens de pauze worden beelden vertoond van onze activiteiten in het afgelopen jaar.


De agenda alsmede het verslag van de algemene ledenvergadering 2014 en het jaarverslag 2014, treft u hierbij aan in pdf-formaat:


Agenda jaarvergadering 2015


Verslag jaarvergadering 2014

Jaarverslag over 2014

U vindt deze en veel andere verenigingsdocumenten ook bij het onderdeel Vereniging > Documenten op deze website.


Voor het bekijken van bovenstaande documenten heeft u het programma Adobe Reader versie 6.0 of hoger nodig. Zie hiervoor op de beginpagina van onze site bij het onderdeel Problemen of vragen over de site.


De stukken zijn tevens verkrijgbaar via het secretariaat (Dorpsstraat 26 Nispen, tel. 0165 – 365 210). Op verzoek worden de stukken ook per email naar u toegestuurd. Tijdens de jaarvergadering zullen bovengenoemde verslagen slechts in verkorte vorm worden besproken.


Wij hopen velen van u te mogen begroeten op 26 februari!


Klik hier om terug te keren naar het overzicht van de nieuwsberichten.