RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

07-02-2014 Jaarvergadering 2014 met lezing over de spoorweg tussen Essen en Roosendaal

Op donderdag 27 februari aanstaande zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering van heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen gehouden worden. Tijdens deze vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Tevens is dit dé gelegenheid voor de leden om invloed uit te oefenen.


De vergadering vindt plaats in Dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8 te Nispen en begint om 20:00 uur. We starten de avond met een kopje koffie met iets lekkers erbij. Aansluitend op de ledenvergadering zal de heer Marius Broos een lezing verzorgen getiteld ‘Langs het spoor tussen Roosendaal en Essen’, met vooral plaatjes uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Vóór en na afloop van de bijeenkomst alsook tijdens de pauze worden beelden vertoond van onze activiteiten in het afgelopen jaar.


De agenda alsmede het verslag van de algemene ledenvergadering 2013 en het jaarverslag 2013, treft u hierbij aan in pdf-formaat:


Agenda jaarvergadering 2014


Verslag jaarvergadering 2013

Jaarverslag over 2013

Voor het bekijken van bovenstaande documenten heeft u het programma Adobe Reader versie 6.0 of hoger nodig. Zie hiervoor op de beginpagina van onze site bij het onderdeel Problemen of vragen over de site.


De stukken zijn tevens verkrijgbaar via het secretariaat (Dorpsstraat 26 Nispen, tel. 0165 – 365 210). Op verzoek worden de stukken ook per email naar u toegestuurd. Tijdens de jaarvergadering zullen bovengenoemde verslagen slechts in verkorte vorm worden besproken.


Wij hopen velen van u te mogen begroeten op 27 februari!


Klik hier om terug te keren naar het overzicht van de nieuwsberichten.