RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

09-01-2011 Jaarvergadering 2011 op 3 februari a.s.

Op donderdag 3 februari 2011 vindt de jaarvergadering van onze kring plaats. Op deze bijeenkomst zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde verenigingsbeleid en wordt de rekening en verantwoording over 2010 vastgesteld. Daarnaast vinden er bestuursverkiezingen plaats waarbij er dit jaar sprake is van een flinke wisseling van de wacht. Arthur van Hooijdonk en Corné Uijtdewilligen zijn, na een flink aantal jaren als bestuurslid te hebben gefungeerd, aftredend en niet meer herkiesbaar. Het bestuur draagt de heer Kees Schrauwen voor als nieuw bestuurslid.


Het bestuur legt de leden tevens een wijziging van het Huishoudelijk Reglement voor; deze wijziging houdt in dat het volgens het reglement niet langer noodzakelijk is dat het bestuur uit acht personen bestaat. Verder zal, zoals gebruikelijk, het programma voor 2011 met de leden worden besproken. Tenslotte is er ook dit jaar weer een heemkundequiz voor de leden.


De jaarvergadering is natuurlijk dé gelegenheid voor de leden om vragen te stellen of suggesties aan te dragen! Wij hopen dan ook dat veel leden op deze avond aanwezig zullen zijn.

Klik
hier als u de agenda voor de jaarvergadering wilt bekijken in pdf-formaat. U heeft hiervoor wel het programma Adobe Reader versie 6.0 of hoger nodig. Zie hiervoor op de beginpagina van onze site bij het onderdeel Problemen of vragen over de site.Klik hier om terug te keren naar het overzicht van de nieuwsberichten.