RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

22-12-2009 Onze beste wensen voor u!
Nu de kerstdagen voor de deur staan is dit ook een goede gelegenheid om terug te blikken op het afgelopen jaar en extra aandacht te schenken aan familie, vrienden en bekenden.

Voor ons als bestuur vormt deze eindejaarstijd tevens een goed moment om onze dankbaarheid te tonen aan alle mensen die in 2009 belangeloos een bijdrage hebben geleverd om onze heemkundekring zo goed mogelijk te laten functioneren. Dit najaar hebben we samen met onze leden gesproken over de toekomst van onze vereniging. Daarbij werd duidelijk dat een vereniging alleen dankzij voldoende vrijwilligers optimaal kan functioneren. Gelukkig zijn er nog steeds een aantal mensen binnen onze vereniging die zich om niet op verschillende manieren inzetten ten behoeve van onze kring.
Alle vrijwilligers die afgelopen jaar structureel een bijdrage hebben geleverd aan verschillende activiteiten ontvangen van ons een attentie.

Het bestuur wil natuurlijk ook alle andere mensen bedanken die op incidentele basis hun tijd en energie hebben besteed aan de vereniging en iedereen die in op wat voor wijze dan ook zijn of haar belangstelling voor onze activiteiten heeft getoond. Allemaal hartelijk dank!

Voor de vormgeving van de kerstkaart van de kring, die u hieronder ziet als afbeelding op deze site, is wederom Gijs Leijdekkers verantwoordelijk. Wij willen hem graag bedanken voor zijn creativiteit!

Wij wensen u uiteraard een goed kerstfeest toe en een voorspoedig, gezond en plezierig heemkundig 2010.


Bestuur Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen


Klik hier om terug te keren naar het overzicht van de nieuwsberichten.

De afgelopen maanden is de Nispense Vredeskapel in gerestaureerd. Op zondag 29 november 2009 wordt de kapel heropend en wordt tevens stil gestaan bij de Nispense slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. De kapel aan de Heijbeeksestraat is namelijk niet alleen een gebedshuis maar ook een oorlogsmonument. Ter gelegenheid van de renovatie vindt u beelden van de kapel door de jaren heen in een compilatiefilmpje.

Meer afbeeldingen van de kapel, de oorlogsslachtoffers en herdenkingen vindt u op onze Film- en Fotobank (zie button op de beginpagina van onze site). Bij het onderdeel Nispen op onze site vindt u meer over de geschiedenis van de Vredeskapel.

Klik
hier om terug te keren naar het overzicht van de nieuwsberichten.