zoeken  contact   extranet Home Home

De molenaarsfamilie Aerden

Johannes Ludovicus Aerden was de zoon van Jacobus Aerden, een telg van een Vlaamse familie die oorspronkelijk uit Brecht afkomstig was. Na aanvankelijk bakker te zijn geweest in Kalmthout, kocht hij samen met zijn broer Petrus een perceel te Wouw waar voorheen reeds een molen had gestaan. Er werd een nieuwe molen gebouwd met de naam De Arend. Deze molen staat er nu nog steeds. Uit het huwelijk van Jacobus en zijn vrouw Maria Elisabeth Capiteyns werden maar liefst zestien kinderen gebouwen. Naast vader van dit grote gezin was Jacobus ook een bekwaam zakenman. Hij werd eveneens molenaar in Essen Hoek (toen bekend als Kalmthoutse Hoek) en verwierf daar verschillende panden in eigendom. Zijn kinderen huwden met partners afkomstig uit de landbouw of de middenstand.


Vier van zijn zoons zetten het vak van molenaar voort in Wouw, (Kalmthoutse) Hoek en Nispen. Johannes Ludovicus huwde in 1857 met boerendochter Maria Voeten, afkomstig van het Nispense Borteldonk. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren waarvan er vier leven bleven: Maria Jacoba, later gehuwd met Gerardus van Dorst, Eduardus Josephus, later gehuwd met Maria Cornelia van Thillo, Carolina Adriana Maria, later gehuwd met Franciscus Josephus Oostvogels en Aloysius Johannes Maria. Hij zou later huwen met Johanna Voeten, telg uit een boerenfamilie die woonde op de Bakkersberg in Roosendaal. Oudste zoon Eduard kocht in 1887 de molen van de familie Verbist in Essen. Hij werd door een van zijn zoons opgevolgd. De romp van deze molen is nu nog steeds te zien aan de Stationsstraat te Essen.


In het gezin van Louis en Johanna werden zeven kinderen geboren, waarvan er uiteindelijk vier de volwassen leeftijd bereikten: de zonen Victor en Willem en de dochters Maria en Louisa. In 1908 liet Louis een nieuwe woning met boerderij nabij de molen bouwen, het huidige pand Dorpsstraat 26. Hij verhuisde hierheen samen met zijn vrouw en kinderen. Molenaar Louis Aerden overleed op nog relatief jonge leeftijd in 1926. Hij werd opgevolgd door zijn oudste zoon Victor. Zoon Willem was een jaar eerder tot priester gewijd, Maria trouwde met de dorpsgenoot en landbouwer Leonardus Uijtdewilligen en Louisa met landbouwer Johannes van Tiggelen uit Rucphen. Een aantal jaren later huwde Victor met de uit Roosendaal afkomstige Elisabeth van Overveld. Uit hun huwelijk werd in 1944 zoon Aloysius Cornelis Wilhelmus Marie geboren. In het zelfde jaar, 1970, dat Victor overlijdt trouwde Louis met de Nispense Maria Hellemons, afkomstig uit dezelfde familie waarvan ruim een eeuw eerder Van de Wijgert grond kocht voor de bouw van een woning. Begin jaren 70 van de vorige eeuw werden uit dit huwelijk twee dochters geboren.

Home  >  Nispen  >  Molen van Aerden  >

#top

Contact     Over deze site     Volg ons

Maalzolder molen | Foto G. Leijdekkers 2012