zoeken  contact   extranet Home Home

Bouw molen

Voor zover we weten heeft er in het dorp Nispen nooit een windmolen gestaan. Wel is bekend dat de eigenaren van het perceel waar nu het pand Kerkplein 5 is, in 1684 over een oliemolen beschikten. Plannen voor de bouw van een windmolen waren er in ieder geval in 1826 maar mede door de Belgische opstand in 1830 kwam het hier niet van.

Een aantal jaren volgde een nieuw initiatief dat uiteindelijk ook gerealiseerd werd. De Roosendaalse koopman en schipper Johannes van de Weijgert kocht in 1850 grond van de familie Van den Boom om een molen te bouwen in Nispen. Van de familie Hellemons-van den Boom kocht hij een ander perceel waarop hij een woning liet bouwen. Dit pand, dat begin twintigste eeuw ingrijpend werd verbouwd, is het nu nog bestaande huis Dorpsstraat 50. Vier jaar later verkocht Van de Weijgert zijn molen en woonhuis voor 6.000 gulden aan de Wouwenaar Johannes Ludovicus Aerden. Gedurende velen jaren zou de familie Aerden eigenaar blijven van de molen. Van de Weijgert verhuisde met zijn vrouw en kinderen terug naar Roosendaal en ging als rijtuighandelaar de kost verdienen.


Home  >  Nispen  >  Molen van Aerden  >

#top

Contact     Over deze site     Volg ons

Molenkap | Foto G. Leijdekkers 2012