zoeken contact extranet

Home  >  Collecties  >

> Boeken en tijdschriften


> Beeld en geluid


> Documentaire verzamelingen en collecties


> Voorwerpen

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar verschillende collecties. Daarin brengen wij alles onder wat met Nispen en de Nispenaren te maken heeft. Afbeeldingen, voorwerpen en allerlei soorten publicaties vormen de sporen die door dorpsbewoners en organisaties zijn achtergelaten. Deze sporen vertellen ons over onze geschiedenis en wie we zijn. Door deze te bewaren kunnen we ‘het verhaal van Nispen’ doorgeven aan toekomstige generaties. Via bovenstaande links komt u meer te weten over de verschillende collecties. Wij hebben regels vastgesteld over wat leden en andere geïnteresseerden kunnen raadplegen en wat de kosten zijn voor eventuele reproducties. De afspraken daarover zijn vastgelegd in een reglement.

#top

Contact  Over deze site  Volg ons