RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

Vereniging > Jeugd

Jeugd
Iedereen die interesse heeft in de geschiedenis van Nispen kan lid worden van onze vereniging. Ook voor de jeugd kan bezig zijn met het verleden van de eigen woonplaats interessant en inspirerend zijn!

Wie de jeugd heeft...heeft de toekomst!
De heemkundekring is zich bewust van het feit dat het betrekken van de jeugd bij het Nispense verleden niet alleen en voert al een aantal jaar een speciaal jeugdbeleid. Dit beleid is gestoeld op twee sporen, namelijk enerzijds via school aandacht besteden aan heemkunde en anderzijds de jeugd meer bij verenigingsactiviteiten proberen te betrekken. De afgelopen jaren heeft dit er toe geleid dat de plaatselijke basisschool een project over Nispen behandelt waarbij ook een wandeling door het dorp wordt gemaakt. Tevens is al verschillende malen door leerlingen een speciaal georganiseerd bezoek gebracht aan een tentoonstelling van de kring.


Een eigen site!
Veel informatie is op internet te vinden. De heemkundekring is zich daar bewust van en weet ook dat zoeken op het web voor jongeren heel gewoon is geworden. Daarom heeft de vereniging een speciale site voor de jeugd ontwikkeld. Op deze site vinden jongeren op een eigentijdse manier informatie over het verleden van Nispen, tips voor spreekbeurten en werkstukken, verwijzingen naar andere interessante sites, enz. De site is te vinden via
www.jeugd.heemkundenispen.nl

Speciale tarieven en activiteiten
Wanneer één van de ouders lid van onze vereniging kan een kind voor slechts € 6,- per jaar eveneens lid worden. Bij activiteiten waaraan ook door jongeren deelgenomen kan worden, houden wij rekening met de jeugd door bijvoorbeeld een verlaagde deelnameprijs te hanteren bij excursies en het organiseren van speciale op de jeugd afgestemde deelactiviteiten tijdens onze reguliere activiteiten. Op deze wijze blijft het voor gezinnen aantrekkelijk om kinderen mee te nemen naar excursies en weten kinderen bijvoorbeeld ook onze kraam op de jaarlijkse braderie in Nispen te vinden.