Producten > Jaarboeken > Inhoud Jaarboek 2002

Inhoud Jaarboek 2002

Deel I. Parochie, pastoors en parochianen. Bijdragen over de kerkgeschiedenis en geloofsbeleving te Nispen ter gelegenheid van de fusering van de parochie Heilige Maria Hemelvaart met De Ark

Parochie, pastoors en parochianen. Redactionele verantwoording
Bladzijde 8-10

C.M.A.J. Uijtdewilligen
De parochie Nispen. Een geschiedenis van eeuwen
Bladzijde 11-25

H. Baselier
"(Eer)waardig wonen". De "Oude Pastorij" te Essen en de pastorie te Nispen

Bladzijde 26-38

J. Verster
Kerkmeubelen uit Nispen...in Roosendaal

Bladzijde 39-43

M. Verbraak-van Eekelen
De zeven sacramenten

Bladzijde 44-65

H. Baselier
Norbertijnen in de parochie Nispen. De pastoors tot 1802

Bladzijde 66-73

C.M.A.J. Uijtdewilligen
Het kerkbestuur in de periode 1862-1950. Een onderzoek op basis van de overgeleverde notulen

Bladzijde 74-91

L. Vercammen
Twee reizen naar Den Haag
Bladzijde 92-97

H. Baselier
Nispense pastoors, 1802-2002
Bladzijde 98-114

J.C.M. de Jong
Donatus in Nispen
Bladzijde 115-121

J. Bastiaensen
De verdwenen grafzerken uit de oude kerk van Nispen
Bladzijde 122-135

H. Baselier
De Aartsbroederschap van de Heilige Familie
Bladzijde 136-141

J.M.W. Hopstaken
Wonen in de kerk: Het huis van de dominee te Nispen, 1648-1747
Bladzijde 142-150

M. Verbraak-van Eekelen
"Voor kerk en paus". Kerkelijke onderscheidingen voor Nispenaren
Bladzijde 151-160

M.C.J. Broos
De parochiebezittingen van Nispen, 1832-1940
Bladzijde 161-172

H. Baselier
Het Genootschap van de Heilige Kindsheid
Bladzijde 173-180

P. Verpalen
Fusie van parochie H. Maria Hemelvaart Nispen
Bladzijde 181-195

Deel II. Jaarboek 2002

J. Kerstens
Kroniek van Nispen in 1901
Bladzijde 196-203

M. Verbraak-van Eekelen
Kroniek van Nispen in 2001

Bladzijde 204-222

H. Baselier
Jaarverslag heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen over 2001
Bladzijde 223-234

Errata Jaarboeken 2000-2001
Bladzijde 235