RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

Actueel > Heemkundekalender

Heemkundekalender
Op deze pagina vindt u een overzicht van al onze activiteiten alsook een selectie van andere heemkundige activiteiten. U moet er wel rekening mee houden dat de data van activiteiten die wat verder weg gelegen zijn soms nog kunnen wijzigen. Op onze Facebookpagina vindt u overigens nog veel meer informatie over heemkundige activiteiten in de regio.

10-12  februari 2018:

Jubileumtentoonstelling 55 jaar carnaval Nispen In het kader van de ubileumviering van Stichting Carnaval Nispen is er een expositie te bezichtigen met foto’s en krantenberichten van elk van de zeven Nispense carnavalsprinsen. De tentoonstelling wordt georganiseerd door een speciale commissie van Stichting Carnaval Nispen. Meer informatie: www.carnaval-nispen.nl.


21 februari 2018:

Lezing in het kader van de Henri Mastboom lezingencyclus. Op deze avond zal de heer dr. Stefan Sweijen een lezing verzorgen met als onderwerp Rijkswegen in West-Brabant. De lezing vindt plaats in De Nieuwe Nobelaer (bibliotheek), Anna van Berchemlaan 2 in Etten-Leur en begint om 20.00 uur. U kunt vanaf 19.30 uur terecht in de zaal. Meer informatie: www.westbrabantsarchief.nl.


1 maart 2018:

Op deze donderdagavond vindt de jaarvergadering van onze vereniging plaats. Meer informatie volgt nog.


12 maart 2018:

Lezing in het kader van de Henri Mastboom lezingencyclus. Op deze avond zal mevrouw Alice Roegholt een lezing verzorgen met als onderwerp Huizen van Hurks. De lezing vindt plaats in Bibliotheek Brasserie Tivoli, Jezuïtenplein 33 in Oudenbosch en begint om 20.00 uur. U kunt vanaf 19.30 uur terecht in de zaal. Meer informatie: www.westbrabantsarchief.nl. Let op: Vanwege de beperkte ruimte dient u zich vooraf aan te melden voor deze lezing via info@westbrabantsarchief.nl vóór 5 maart 2018.


18 april 2018:

Lezing in het kader van de Henri Mastboom lezingencyclus. Op deze avond zal de heer A. de Kraker een lezing verzorgen met als onderwerp Het West-Brabantse polderlandschap. De lezing vindt plaats in Hotel Dekkers, Zr. M. Adolphinestraat 6 in Ossendrecht en begint om 20.00 uur. U kunt vanaf 19.30 uur terecht in de zaal. Meer informatie: www.westbrabantsarchief.nl.


17 mei 2018:

De laatste lezing in het kader van de Henri Mastboom lezingencyclus. Op deze avond zal mevrouw L. Huet een lezing verzorgen met als onderwerp Brabant als speeltuin door de eeuwen: Pieter Bruegel de Oude, burgemeester Rockox van Antwerpen en rijke industriëlen op het platteland. De lezing vindt plaats in De Oude Pastorij, Essendonk 3 in Essen en begint om 20.00 uur. U kunt vanaf 19.30 uur terecht in de zaal. Meer informatie: www.westbrabantsarchief.nl.


26 oktober 2019:

Op deze dag is 75 jaar geleden dat Nispen werd bevrijd door de geallieerden.▲ Naar boven