RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

Actueel > Heemkundekalender

Heemkundekalender
Op deze pagina vindt u een overzicht van al onze activiteiten alsook een selectie van andere heemkundige activiteiten. U moet er wel rekening mee houden dat de data van activiteiten die wat verder weg gelegen zijn soms nog kunnen wijzigen. Op onze Facebookpagina vindt u overigens nog veel meer informatie over heemkundige activiteiten in de regio.

4 tot en met 16 april 2018:

In deze periode kunt u uw stem uitbrengen op onze kring in het kader van de Rabobank Clubkas Campagne 2018. U stem is geld waard! Meer informatie vindt u bij het onderdeel Nieuws op deze website.


7 april 2018:

Inloopochtend ErfgoedCentrum Nispen tussen 10.00 en 12.00 uur in het Wit Gele Kruisgebouw, Prins Bernhardstraat 2 Nispen. Meer informatie volgt nog.


18 april 2018:

Lezing in het kader van de Henri Mastboom lezingencyclus. Op deze avond zal de heer A. de Kraker een lezing verzorgen met als onderwerp Het West-Brabantse polderlandschap. De lezing vindt plaats in Hotel Dekkers, Zr. M. Adolphinestraat 6 in Ossendrecht en begint om 20.00 uur. U kunt vanaf 19.30 uur terecht in de zaal. Meer informatie: www.westbrabantsarchief.nl.


29 april 2018:

Op deze zondag staat de dagexcursie van onze kring gepland. We gaan een bezoek brengen aan Middelburg en het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Meer informatie later dit jaar.


17 mei 2018:

De laatste lezing in het kader van de Henri Mastboom lezingencyclus. Op deze avond zal mevrouw L. Huet een lezing verzorgen met als onderwerp Brabant als speeltuin door de eeuwen: Pieter Bruegel de Oude, burgemeester Rockox van Antwerpen en rijke industriëlen op het platteland. De lezing vindt plaats in De Oude Pastorij, Essendonk 3 in Essen en begint om 20.00 uur. U kunt vanaf 19.30 uur terecht in de zaal. Meer informatie: www.westbrabantsarchief.nl.


27 mei 2018:

Op deze zondag willen onze jaarlijkse ledenuitstap organiseren. Meer info later dit jaar.


25 augustus 2018:

Inzamelen spullen voor de rommelmarktverkoop in onze kraam op de braderie te Nispen een dag later.


26 augustus 2018:

Onze kring is present met een kraam op de Nispense braderie. We hebben dan naast het gebruikelijke aanbod ook een ´rommelmarkt´.


16 september 2018:

Op deze zondag gaan we een fietstocht organiseren. Meer info later dit jaar.


23 september 2018:

Op deze dag vindt het Roosendaals Treffen plaats. Ook willen wij met een kraam present zijn.


6 oktober 2018:

Inloopochtend ErfgoedCentrum Nispen tussen 10.00 en 12.00 uur in het Wit Gele Kruisgebouw, Prins Bernhardstraat 2 Nispen. Meer informatie volgt nog.


18 oktober 2018:

Presentatie van het nieuwste jaarboek van onze vereniging.


26 oktober 2019:

Op deze dag is 75 jaar geleden dat Nispen werd bevrijd door de geallieerden.▲ Naar boven