zoeken  contact   extranet Home Home

Op 26 maart 1998 werd door de gemeenteraad van Roosendaal het dorpswapen van Nispen vastgesteld. Nispen was lange tijd een zelfstandige heerlijkheid maar kort na het jaar 1300 vormde het een administratief-bestuurlijke eenheid met de vrijheid Roosendaal. Rond 1580 werd er in Roosendaal een wapen gebruikt wat bestond uit drie rozen. Kort na 1700 kwam er in Roosendaal een wapenzegel in gebruik dat tussen de drie rozen een hartschild vertoonde met een leeuw. Dit hartschild verwees naar de heerlijkheid Nispen wat gebaseerd is op het gelijknamige geslacht Van Nispen dat destijds heerlijke rechten in Nispen had.


Het gemeentewapen met de drie rozen en de leeuw is in 1817 door de Hoge Raad van Adel vastgesteld. Na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1997 met de gemeente Wouw werd het wapen van de voormalige gemeente Roosendaal en Nispen ook het wapen van de nieuwe gemeente Roosendaal. Later is het wapen van de voormalige gemeente Wouw vastgesteld als dorpswapen voor Wouw en het wapen van het geslacht Van Nispen als dorpswapen voor Nispen. Deze beslissing is genomen op verzoek van de Nispense heemkundekring en volgens het advies van de Noordbrabantse commissie voor wapen- en vlaggenkunde. In het Jaarboek 1998 is een artikel opgenomen waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan de achtergrond van het Nispense dorpswapen, zie daarvoor het onderdeel Uitgaven.


Home  >  Nispen  >  Dorpswapen

#top

Contact     Over deze site     Volg ons

Dorpswapen van Nispen | Afbeelding Wikipedia 2018