RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

Vereniging > Documenten > Evaluatie 2014 Notitie toekomstperspectief


Evaluatie 2014 Notitie toekomstperspectief


Evaluatie door het bestuur van de uitgangspunten zoals die destijds in de notitie zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering in 2009. In deze notitie werd aangegeven welke activiteiten worden beëindigd, welke werden beperkt en welke werden gecontinueerd door het gebrek aan bestuursleden en vrijwilligers. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het bestuur een geactualiseerde versie vastgesteld.

Evaluatie 2014 Notitie toekomstperspectief