RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

Vereniging > Contactgegevens en communicatie

Contactgegevens en communicatie

Secretariaat
Het secretariaat is gevestigd op het adres Dorpsstraat 26, 4709 AC Nispen en is telefonisch te bereiken via
0165 -36 52 10, of via het e-mailadres:
info@heemkundenispen.nl.

Heeft u vragen? Neem contact op met secretaris I. Aerden.

Bankrelatie

Rabobank Zuid-West-Brabant, bankrekeningnummer 19.43.28.856.

Voor vragen over betalingen kunt u contact opnemen met penningmeester K. Schrauwen.

Verkooppunt
Voor verkoop van de uitgaven van de kring kunt u zich wenden tot het verkooppunt van onze vereniging. Dit is gevestigd bij I. Aerden, Dorpsstraat 26, 4709 AC Nispen, telefonisch bereikbaar via 0165 - 36 52 10 of via het e-mailadres van de kring.

ErfgoedCentrum Nispen
De vereniging heeft een eigen ruimte in gebruik aan de Prins Bernhardstraat 2 te Nispen. Deze ruimte met de naam 'ErfgoedCentrum Nispen' wordt gebruikt voor vergaderingen van het bestuur, werkgroepen en vrijwilligers. Op dit adres kunt u ook de verzamelingen van de vereniging raadplegen. Zie voor de inhoud daarvan het onderdeel Collecties.

Beheerscommissie
De Beheerscommissie is verantwoordelijk voor de verwerving, registratie en beheer van de verzamelingen. Nagenoeg alle verzamelingen zijn te raadplegen of te bezichtigen in het ErfgoedCentrum Nispen. Voor verdere informatie over en raadplegen van de collecties kunt u contact opnemen met de Beheerscommissie via tel. 0165 - 36 58 06 of tel. 0165 - 54 05 39 of via het e-mailadres van de vereniging.

Communicatie
Contact met de leden vinden wij belangrijk. Samen vormen we immers de vereniging! Om zo goed mogelijk met elkaar contact te houden, naast vergaderingen en informatievoorziening via de website, brengt de heemkundekring al sinds 1992 periodiek een nieuwsbrief uit. In het Nispens Heem Nieuws vinden de leden van de kring informatie over de belangrijkste besluiten van het bestuur en aankondigingen van ledenactiviteiten. Leden kunnen deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. Overigens wordt voor uitgebreidere berichtgeving en heemkundige informatie vanaf 2010 de website als belangrijkste communicatiemiddel gebruikt.


Voor berichtgeving op de website of in de nieuwsbrief kunt u gebruikmaken van het e-mailadres info@heemkundenispen.nl.