Colofon
Uiteraard doen wij er alles aan om de informatie op onze website en daaraan onze gelinkte social media correct en actueel te houden. Desalniettemin aanvaardt heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze site en onze ruimte op de verschillende social media, dan wel directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan.

Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook ontleend worden aan de inhoud van de site of onze accounts bij de verschillende social media. Overname van logo en huisstijlelementen van heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen is niet toegestaan. Heeft u hierover nog vragen, neemt u dan contact op met ons.


Het was niet altijd mogelijk om de rechthebbenden van de in deze website, onze jeugdsite, Twitter- en Facebookaccount of onze Film- en Fotobank opgenomen afbeeldingen te achterhalen. Indien u meent auteursrechten- of andere rechten te kunnen claimen op een of meerdere afbeeldingen op deze websites of social media, of indien u meent gegronde bezwaren te hebben tegen publicatie van een of meerdere afbeeldingen via deze, neem dan schriftelijk contact op met het bestuur.

Voor het gemak van de gebruikers van deze site, de jeugdsite, de Twitter- en Facebookaccounts, hebben wij internetlinks opgenomen naar andere websites. Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.


Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen