RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

Collecties > Boeken en tijdschriften

Boeken en tijdschriften

Boeken en tijdschriften
De verzameling boeken en tijdschriften bestaat momenteel uit bijna 400 titels van uitgaven. De nadruk ligt hierbij op publicaties met betrekking tot de geschiedenis, genealogie en heemkunde van Nispen. Ook de ruilabonnementen met andere heemkundige en historische organisaties zijn hierin opgenomen. Een overzicht van deze collectie kunt als catalogus raadplegen via onze site.
Toegang: Klik hier voor de Collectie boeken en tijdschriften Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen voor het bezichtigen van deze collectie op de website Thuis in Brabant.

U kunt ook altijd zoeken door rechtstreeks naar www.thuisinbrabant.nl te gaan en boven in het zoekscherm een term (bijvoorbeeld ‘Nispen’) in te vullen. U kunt dan vervolgens in de rechterkolom filteren op collecties, deelcollecties, enz.


Indeling collectie

De boeken in onze collectie zijn volgens onderstaande indeling gerubriceerd en in het bovengenoemd overzicht nagenoeg geheel als zodanig weergegeven. In het ErfgoedCentrum Nispen zijn de boeken ook op de onderstaande volgorde geplaatst.

1.                       Algemeen
1.1.                    Historiografie en methodiek van historisch onderzoek
1.2.                    Bibliografieën en overzichten
1.3.                    Archieven en collecties
1.4.                    Historische en heemkundige organisaties
1.5.                    Archiefwezen
1.6.                    Bibliotheken
1.7.                    Musea
1.8.                    Pers

2.                       Hulpwetenschappen

2.1.                    Biografieën

2.2.                    Genealogie

2.3.                    Toponiemen

2.4.                    Kaarten

2.5.                    Prenten en ansichten
2.6.                    Archeologie
2.7.                    Maten
2.8.                    Heraldiek
2.9.                    Overige hulpwetenschappen

3.                       Algemene en politieke geschiedenis
3.1.                    Algemene en politieke geschiedenis Nederland
3.2.                    Algemene en politieke geschiedenis Noord-Brabant

3.3.                    Algemene en politieke geschiedenis Roosendaal

3.3.1.                 Algemene en politieke geschiedenis Roosendaal geheel

3.3.2.                 Algemene en politieke geschiedenis Roosendaal afzonderlijke gebieden

3.4.                    Algemene en politieke geschiedenis overige afzonderlijke gebieden

4.                       Historische geografie en milieu
4.1.                    Algemene historische geografie en milieu
4.2.                    Historische geografie en milieu land
4.3.                    Historische geografie en milieu water

5.                       Historische demografie

6.                       Militaire geschiedenis
6.1.                    Militaire geschiedenis algemeen

6.2.                    Militaire geschiedenis gemeente Roosendaal


7.                       Rechtsgeschiedenis en geschiedenis van rechtsinstellingen

7.1.                    Algemeen

7.2.                    Overheid en functie

7.3.                    Rechterlijke organisaties en gebruiken


8.                       Economische geschiedenis

8.1.                    Algemeen

8.2.                    Landbouw, veeteelt, jacht en visserij

8.2.1.                 Ontginningen


8.3.                    Nijverheid en industrie

8.4.                    Handel en dienstverlening

8.5.                    Verkeer en vervoer

8.6.                    Geld-, krediet-, en verzekeringswezen


9.                       Sociale geschiedenis

9.1.                    Sociale groepen en groeperingen

9.1.1.                 Beroepsgroepen, gilden, vakverenigingen en werkgeversorganisaties

9.1.2.                 Overige groepen en groeperingen


9.2.                    Sociale omstandigheden

9.2.1.                 Gezondheidszorg

9.2.2.                 (Volks-)huisvesting

9.2.3.                 Levensstandaard, armoede(zorg)

9.2.4.                 Arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt

9.2.5.                 Onderwijs

9.2.6.                 Overige


10.                     Kerkgeschiedenis

10.1.                  Algemeen en rooms-katholieke kerk

10.2.                  Protestantse kerk

10.3.                  Overige religieuze gemeenschappen en bewegingen


11.                     Cultuurgeschiedenis

11.1.                  Algemeen


11.2.                  Kunstgeschiedenis

11.2.1.               Bouwkunst en monumenten

11.2.2.               Beeldende kunst en voorwerpen

11.2.3.               Schilder- en tekenkunst

11.2.4.               Muziek en zang

11.2.5.               Literatuur, poezie en toneel


11.3.                  Ontspanning, sport, spel en feesten


12.                     Volkskunde

12.1.                  Algemeen


12.2.                  Materiële volkskunde

12.2.1.               Gebouwen

12.2.2.               Voorwerpen

12.2.3.               Tekens en uithangborden


12.3.                  Geestelijke volkskunde

12.3.1.                Zeden en gebruiken

12.3.2.                Volksgeloof

12.3.3.                Volksletterkunde, poezie, toneel, muziek en dialect▲ Naar boven