RSS Nieuws Heemkundekring Nispen
Home Actueel Vereniging Nispen Collecties Producten Fotoalbum Links Home

zoeken   sitemap   colofon   contact   extranet

sociale media

Vereniging > Bestuur en werkgroepen

Bestuur en werkgroepen
Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt activiteiten voor. Omdat het bestuur niet alles zelf kan organiseren maken wij veel gebruik van vrijwilligers binnen onze vereniging. Veel van deze werkzaamheden worden verricht in werkgroepen. Vrijwilligers heeft een vereniging nooit genoeg. Heeft u interesse om actief te zijn? Kijk hier naar onze 'vacatures'!

Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen. Maar met het oog op de toekomst is aanvulling is altijd welkom. Heeft u interesse? Neem gerust vrijblijvend contact op met het bestuur. Het bestuur kent naast een verdeling van functies een indeling in verschillende aandachtsgebieden, waar onze vereniging zich in- en extern mee bezig houdt. Op die manier heeft iedereen een eigen 'portefeuille'. Heeft u vragen of opmerkingen over bepaalde aandachtsgebieden dan verzoeken wij u daarover in eerste instantie contact op te nemen met de betreffende portefeuillehouder. De taakverdeling is momenteel als volgt:

Voorzitter
René Leijdekkers
Essenseweg 62, 4709 BL Nispen, tel. 0165 - 36 57 68  e-mail:
voorzitter@heemkundenispen.nl
Portefeuille:
Algemene bestuurszaken, Redactie Nispens Heemnieuws, Archeologie, landschap en monumenten, Deelnemersraad Stichting Dorpshuis Nisipa, Cultuurhistorisch Netwerk, Erfgoedoverleg gemeente Roosendaal, Jeugdbeleid (samen met T. Rens)

Secretaris
Inge Aerden
Dorpsstraat 26, 4709 AC Nispen, tel. 0165 - 36 52 10, e-mail:
secretaris@heemkundenispen.nl
Portefeuille: Correspondentie en verslaglegging, Contactpersoon werkgroep interviews, Regiovergadering Brabants Heem

Penningmeester
Kees Schrauwen
Enclaveberg 63, 4708 EE Roosendaal, tel. 0165 - 54 30 73, e-mail:
penningmeester@heemkundenispen.nl
Portefeuille: Ledenadministratie


Werkgroepen en commissies
Naast het bestuur zijn er binnen de vereniging enkele werkgroepen en commissies actief die zich met specifieke taken bezighouden. Momenteel betreft het de volgende groepen:

Werkgroep Redactie Jaarboek, contactpersoon Henk Baselier, Dorpsstraat 11, 4709 AA Nispen, tel. 0165 - 36 58 06, e-mail: redactie@heemkundenispen.nl

Werkgroep Interviews

Beheerscommissie ErfgoedCentrum Nispen, Henk Baselier, Dorpsstraat 8, 4709 AA Nispen, tel. 0165 - 36 58 06 en Corné Uijtdewilligen, Topaasdijk 70, 4706 TK Roosendaal, tel. 0165 - 540539.Bestuurslid
Toine Rens
Enclaveberg 57, 4708 EE Roosendaal, tel. 0165 - 55 33 69
Portefeuille: Vice-voorzitter, Verhuur en onderhoud materialen, Ledenactiviteiten en Jeugdbeleid (samen met R. Leijdekkers)▲ Naar boven

Bestuurslid
Loes Gommeren-van Eekelen