zoeken  contact   extranet Home Home

Beeld en geluid

In dit onderdeel worden onze deelcollecties beschreven waarbij beeld en geluid centraal staan. Van een aantal verzamelingen kunt u overzichten raadplegen via PDF documenten.


Beeldbank Nispen

Met deze naam duiden we onze verzameling afbeeldingen aan. Wij beschikken meer dan 6.700 foto's, tekeningen, kaarten, ansichten, dia's en affiches die betrekking hebben op Nispen. De beschreven afbeeldingen zijn allemaal digitaal raadpleegbaar en, op enkele uitzonderingen na, ook online te bekijken.


Toegang: Klik hier voor de Beeldbank Nispen voor het bezichtigen van deze collectie.


Collectie video en film

Deze verzameling bestaat uit meer dan 50 video’s en films.


Toegang: via overzichtslijst. Klik hier voor het overzicht collectie film en video wanneer u het overzicht van de beschikbare informatie wilt raadplegen.


Collectie geluid

Deze verzameling bestaat uit circa 20 geluidsdragers bestaande uit audiocassettes, compactdiscs en grammofoonplaten met diverse inhoud, variërend van interviews met Nispenaren tot opnamen van een zangkoor of carnavalslied.


Toegang: via overzichtslijst. Klik hier voor het overzicht collectie geluid wanneer u het overzicht van de beschikbare informatie wilt raadplegen.

Home  >  Collecties  >  Beeld en geluid

#top

Contact     Over deze site     Volg ons